Zaświadczenia dla uczestników warsztatów!

Opublikowano: 06/02/2019

Wszyscy, którzy w dniu 13.12.2018 r. uczestniczyli w warsztatach Ideas by Design Competititon organizowanych w ramach międzynarodowego projektu Shape U Up, EIT Health proszeni są o kontakt z Panią Edyta Milewską, e-mail: edyta.milewska@umed.lodz.pl w celu uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w w/w wydarzeniu.

 

 

Copyright © 2019 Shape U Up