Strefa pomysłów

W ramach międzynarodowego projektu Shape U Up – europejskiej sieci kampusów uniwersyteckich, która zachęca studentów w całej Europie do przejmowania odpowiedzialności za własne zdrowie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi zorganizował warsztaty Ideas by Design Competition w dniu 13 grudnia 2018 r w Auli 1000 Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W wydarzeniu wzięło udział 541 osób, z czego 500 studentów. Warsztaty były prowadzone metodyką design thinking, których celem było zwiększenie potencjału innowacyjnego uczestników oraz promowanie myślenia projektowego.

Praca w grupach miała na celu wyłonienie najlepszych, innowacyjnych pomysłów, dotyczących tematyki zdrowego stylu życia. Spośród 56 pomysłów wybrano 24, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu. W dniu 21 grudnia br. studenci będą przygotowywali, prezentowali swoje prototypy oraz głosowali na najlepsze. Dla zespołów, które otrzymają największą ilość głosów przewidziano liczne nagrody w postaci książek biznesowych i gier rozwijających przedsiębiorczość.

Organizacja warsztatów Ideas by Design Competition była doskonałą okazją do zainicjowania współpracy zespołowej oraz podzielenia się pomysłami na temat zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzięki pracy studentów otrzymaliśmy ważną informację o ich potencjale innowacyjnym.

Warsztaty Idea by Design Competition to jedna z wieku inicjatyw organizowanych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach projektu Shape U Up. Uczelnia organizowała już spotkania pn. Healthy Meetups, które były okazją do dyskusji między specjalistami, a studentami i licealistami na temat postaw, inicjatyw oraz wyzwań związanych ze zdrowiem.

 

Copyright © 2019 Shape U Up