O projekcie

Shape U Up to europejska sieć kampusów uniwersyteckich, która umożliwia studentom i  obywatelom w całej Europie przejmowanie odpowiedzialności za własne zdrowie, a także przechodzenie ewolucji w kierunku zachowań w społeczeństwie. Shape U Up skupia się na zapomnianym celu interwencji w zakresie zdrowia publicznego, na młodych obywatelach (18-30 lat), których niezdrowe nawyki i ryzykowne zachowania są coraz większym problemem dla pracowników służby zdrowia i decydentów.

Shape U Up wspiera innowacyjne działania promujące zdrowie na kampusach uniwersyteckich i w otaczających społecznościach, angażując mieszkańców lokalnych, ale skupiając się głównie na uczestnictwie młodzieży.

Copyright © 2019 Shape U Up